Agentura K2

Tvorba www stránek


Úvod

Základ

Pro tvorbu www stránek používáme PHP, HTML, CSS, JS, ASP.NET, VB.NET s propojením na databáze MySQL, MSSQL, PostgreSQL a další.

Spolupráce

K dosažení naprosté spokojenosti našich klientů je možno kontrolovat po přihlášení průběh vývoje projektu na internetu a kdykoliv navrhovat případné změny.

Grafika

Grafika je výborným způsobem jak realizovat propagaci image společnosti a je nedílnou součástí internetových stránek. Vzhled musí plně respektovat stávající firemní kulturu (corporate identity).

Obsah

Kvalitní internetová prezentace je základním krokem k úspěšné propagaci firmy. Její hodnota spočívá ve splnění několika podmínek:

grafické a kódové zpracování hodnotný a pravidelně aktualizovaný obsahu intuitivní navigace Návštěvníci Vašich internetových stránek používají k prohlížení internetu různé prohlížeče (browsery) a proto tvorba internetových stránek - to je respektování všech návštěvníků, kteří mohou Vaše stránky navštívit.

Co získáte

Tvorba profesionálních www stránek není záležitost za pár set korun. Profesionálně zpracovaná prezentace je v mnoha ohledech spíše marketingová záležitost a dobře zpracované www stránky se Vám vyplatí. Přemýšlejte... Kolik stojí tisk katalogů, ceníků a propagačních letáků, reklamní akce, další reklama (rádio, televize...)? ... S cenou za webdesign se těmto cenám nepřiblížíme ani zdaleka :-)

Redesign stránek

Redesign stránek ale není jen o změne grafiky. Přestože grafika je tím, co Vás posune na určitou úroveň v očích zákazníka – na první pohled. Naopak dobře naprogramovaný, bezpečný, rychlý, pozitivní web Vás zvýrazní ve fulltextovýxh vyhledávačích.

Technologie

PHP

PHP je interpretovaný (skriptovací) jazyk běžící na straně serveru. Využívá se k tvorbě interaktivních wwww stránek. Stručně lze říct, že stránka je vygenerován (pomocí PHP - programu) na straně serveru podle zadaných kritérií a výsledek je odeslán volajícímu počítači stejným způsobem, jakým se odesílají běžné statické (X)HTML stránky. Tento jazyk je používán pro webové aplikace tvořené dynamicky generovanými (X)HTML stránkami, kde jsou data uložená v databázích (MySQL, MSSQL, PostgreSQL a další...). Pro opravdové funkce internetových stránek se používají skripty na straně serveru - tedy PHP. Základem všech našich zpracovaných www stránek je právě PHP.

CSS

Zkratka CSS znamená Cascading Style Sheets, česky "kaskádové styly". CSS využíváme pro takřka kompetní nastavení vzhledu stránek (od definice typů fontů, barev až po rozložení oddílů na stránce), je možné na jednu stránku implementovat více CSS a tím zobrazovat stejnou stránku v jiném grafickém podání. Rovněž je možno nadefinovat CSS pro tisk, který definuje grafický vzhled dat odesílaných na tiskárnu tak, aby se tisknul pouze text, který uživatele zajímá.

Web je díky této technologii daleko dynamičtější a elastičtější. Touto technologií se nahrazuje neperspektivní a líná strukturace stránek v tabulkovém layoutu, který již 'neprojde' validací stránky.

MySql, MSSQL, PostgreSQL a další

Jsou to datové úložiště - databáze, ve kterých se ukládají, upravují, mažou data, která se zobrazují na www stránkách. K těmto datům lze přistupovat pomocí PHP a tím generovat dynamické (X)HTML stránky. S daty se pracuje pomocí SQL jazyku. SQL znamená Structured Query Language (strukturovaný dotazovací jazyk) a slouží pro tvorbu univerzálních dotazů do databáze - díky tomu lze vyhledávat na stránkách určité slovo, generovat tabulky, seznamy a celé www stránky.

Javascript

Je klientský skriptovací jazyk. To znamená, že k jeho fungování není třeba serveru, vše se odehrává přímo na počítači uživatele. Nevýhoda je ale ta, že jej některé prohlížeče nepodporují, nebo jej mohou mít deaktivovaný. Proto jej používáme jen v nejnutnějších případech - kontrolu správnosti vyplnění formulářů, zachytávání různých akcí a ošetření reakcí na tyto akce tak, aby na něm nebyla závislá důležitá funkce systému.

SEO

Seo je zkratka pro anglický výraz Search Engine Optimization. V překladu znamená optimalizace pro vyhledávače. Cílem SEO je vylepšení pozice ve vyhledávačích. Nikdo nezná přesná pravidla jak vyhledávače řadí nalezené odkazy - pokud nemáte u daného vyhledávače zaplacenou pozici (vždy se budete zobrazovat na prvních pozicích). Všechny znalosti jsou založené na vlastním zkoušení různých programátorů, pozorování a odhadech. Cílem optimalizace je umístění Vašich stránek na dobré pozici ve vyhledávačích a tím přivedení co nejvyššího počtu návštěvníků na Vaše webové stránky. Tuto technologii automaticky zahrnujeme u všech nových projektů.

Copyright © Agentura K2 s.r.o. 2015 | Všechna práva vyhrazena | XHTML 1.0 Strict | CSS 2.1